Garantni rok i servis

Garantni rok za nameštaj je dvadeset cetiri  meseca izuzev za američke plakare gde je garantni rok trajanja neograničen. U periodu rada fabrike u garantnom i van garantnog roka bio je simboličan broj reklamacija.