Postupak projektovanja i izrade

Postupak projektovanja i izrade počinje direktnim kontaktom sa projektantima u fabrici ili salonima, ili telefonskom najavom ili na e-mail adresu. Najčešće prvi kontakti počinju i pre odluke potencijalnog kupca da pristupi projektovanju i kupovini nameštaja. To je prethodno informisanje i razgovori sa dizajnerima o mogućnostima, vrstama materijala i opreme i načinu izrade. Informacije, saveti i razgovori su besplatni.

Naredna faza je izlazak na objekat i uzimanje mera, pri čemu kupac izražava svoje želje i zahteve a projektant daje sugestije i predloge kako bi se došlo do najboljih rešenja i obezbedilo da predmetni nameštaj bude funkcionalan , modernog dizajna i visokog kvaliteta. Projektant u kratkom vremenu izrađuje predlog projekta u trodimenzijalnom obliku i tehničkom crtežu u autokedu koji se zajednički razmatra sa kupcem. Po usvajanju projekta izrađuje se ponuda.

Celokupan postupak do momenta davanja ponude je besplatan bez obzira da li je pnuda prihvaćena ili odbijena. Ukoliko korisnik ne prihvati ponudu a želi da projekat preuzme u bilo kom obliku jedino tada plaća projektovanje prema cenovniku srazmerno broju utrošenih sati na projektovanju.

Posle prihvatanja ponude utvrđuje se rok izrade i način plaćanja. Rok izrade je do 15 dana izuzev većih projekata gde se rok posebno dogovara.

Fabrika poseduje sopstvena transportna sredstava prilagođena transportu nameštaja,montaža traje po pravilu jedan dan a u izuzetnim slučajevima dva.